znaczenie snu baran

widzieć we śnie - spokojne i wygodne życie
stado pasących się baranów - bogactwo
zabity - niesprawiedliwe cierpienia
jeść baraninę - być świadkiem zabójstwa
nieść na plecach barana - spotka cię zaszczytne wyróżnienie
słuchać beczenia barana - smutne wiadomości