znaczenie snu brat

korzyści
umierający - burzliwa przyszłość
żegnać lub witać - szczęśliwy przypadek