znaczenie snu drewniane

naczynia - zalecana oszczędność
schody - wyrzeknij się swych zamiarów