znaczenie snu edykt

czytać - licz się z możliwością uwikłania w proces sądowy