znaczenie snu ewakuacja

unikaj ryzykownych przedsięwzięć