znaczenie snu firma przedsiębiorstwo

posiadać - dobre widoki
pracować - powodzenie
widzieć - dobry interes