znaczenie snu goście

w domu nowe przyjaźni
żegnać - rozłąka
być gościem - wielkie wydatki