znaczenie snu język

drobne cierpienie
spuchnięty - choroba krewnego
długi - troska
pokazać komuś - złe obyczaje