znaczenie snu jeździć

konno - dojście do zaszczytów
spaść z konia - nieszczęście