znaczenie snu kapusta

jeść - nieoczekiwane przeszkody
widzieć jedzących - niespodziewany smutek
sadzić - wygodne życie
szatkować - nudy
gotować - dobrobyt i dostatek w domu
widzieć rosnącą - niewierność w małżeństwie