znaczenie snu klucz

znaleźć - ujść szczęśliwie zasadzce
zgubić - kłótnia
nosić - oszczędnością zajdziesz daleko
otwierać - będziesz podejrzany