znaczenie snu komary

kłujące - szkoda wyrządzona przez złych ludzi