znaczenie snu len

prząść - szczęśliwe małżeństwo
rosnący - miłe gospodarstwo domowe