znaczenie snu list

otrzymać - bogactwo w przyszłości
czytać - wyjść za mąż
pisać - interesujące wiadomości
znaleźć - sprawa urzędowa
zgubić - złe wieści
spalić - lekkomyślność
otwierać - strzeż się złodzieja