znaczenie snu męczarnie

ujdziesz przed niebezpieczeństwem
zwierząt - cierpienia