znaczenie snu młodym być

przykrości przez próżność
młodych widzieć - zdrowie