znaczenie snu maść

rychłe wyzdrowienie
robić - długie życie
kupować - lekka choroba