znaczenie snu matkę

widzieć lub rozmawiać z nią - zamiary się udadzą
widzieć zmarłą - długie, błogosławione życie