znaczenie snu mlaskać

skompromitujesz się nieprzyzwoitym zachowaniem