znaczenie snu mleko

widzieć - zdrowie
pić - oszczędność i powodzenie
nosić - zrobić coś bez zastanowienia
gotować - żyć lekkomyślnie
kupować - wiernie wypełnić przyjęte na siebie obowiązki
kipiące - masz przyjaciół
rozdawać - błogosławieństwo w domu