znaczenie snu namyślać się

pominąć dobrą sposobność do wykonania planów