znaczenie snu narożny dom

mieć pierwszeństwo przed innymi