znaczenie snu narzeczony

widzieć - popularność
być nim - rychłe szczęśliwe małżeństwo
prowadzić ich do ołtarza - spokój wewnętrzny
widzieć zmarłych - długie szczęśliwe małżeństwo