znaczenie snu odbiór

czegoś komuś - wyświadczyć przysługę