znaczenie snu oddawać

coś - nie daj się wyzyskać
się - spełnią się twe plany