znaczenie snu odzież

czysta - szacunek
powalana - pogarda
kupować ją - szczęście