znaczenie snu okno

wyglądać - wizyta nie przyjdzie do skutku
wchodzić - nieudany interes
zamknięte - przeszkody w zamiarach,
otwarte - łatwa protekcja
oświetlone - trwoga
wystawowe - dobrobyt