znaczenie snu okulary

późna starość
zakładać - ostrożność