znaczenie snu oliwka

dobre interesy
jeść - kłopoty domowe
zrywać - jesteś za prędki w sądzie