znaczenie snu płótno

oczyścisz się z niesłusznego podejrzenia
kupować - wzrost dobrobytu