znaczenie snu pióra

honor, zaszczyty
czarne - żałoba
stroić się - dalekie podróże
białe - oczyścisz swój honor
drzeć - wygrana
pióropusz - zarozumiałość