znaczenie snu pocałunek

otrzymać - rozłąka
dawać - wzajemna miłość
skraść - gorąca miłość