znaczenie snu poduszka

chwilowe niedomagania
kupować - wyzwolenie z biedy