znaczenie snu pogrzebany

ktoś bliski - cierpienia
ktoś obcy - spadek