znaczenie snu pole

kłopotliwe zyski
kopać lub orać - praca da wyniki
spustoszone - głód
piękne - dobre zarobki