znaczenie snu przejazd

poprawa położenia, zmiana celu