znaczenie snu stół

nakryty - dojście do dobrobytu
siedzieć przy nim - radość
nakrywać - dobre wiadomości