znaczenie snu szpada

radość ,przyjaźń
dobywać - niemiły zatarg