znaczenie snu tkać

otrzymasz za żonę (męża) dzielną kobietę (dzielnego mężczyznę)