znaczenie snu ukrywać

się - powikłania
coś - złe zamiary