znaczenie snu unieszczęśliwić kogoś

nieszczęście zgryzoty