znaczenie snu unieważnić coś

ostry przełożony, surowa kontrola