znaczenie snu upór

u dziecka widzieć - zmartwienie
u starych - silną wolą dojdziesz do celu