znaczenie snu wół

zabijać go - dochody
widzieć go - szczęście w handlu
pędzić go - zmartwienie
tłusty - rychłe szczęście
chudy - drożyzna