znaczenie snu węzeł

zawiązywać - pozyskasz dobrych przyjaciół
rozwiązywać go - unikniesz niebezpieczeństwa