znaczenie snu welon

zażywać szacunku
ktoś w welonie - wystrzegaj się łatwowierności
zakrywasz się - chcesz ukryć swe zamiary
ślubny - spełnione nadzieje