znaczenie snu wieś

życie ciche
wsie bogate - szczęście
biedne - ciemna przyszłość
paląca się - dobrobyt
właścicielem być wsi - dostatki
wiejski kaznodzieja - dobre rady
wiejska szynkownia - wesoła młodość szczęśliwa starość