znaczenie snu wieniec

kwiatów - baczność przed pochlebcami
złoty - piękna droga życia
nosić - objawy czci i poważania
mirtowy - wesele
wić - będziesz swatem
nosić mirtowe wieńce - radość i szczęście
dębowy - godności i wysokie urzędy, zwycięstwo
wawrzynowy - zaszczyty
nosić na głowie - upaść w śmieszności
grobowy - spadek