znaczenie snu wrony

śmierć
łapać je - niezgoda
na drzewach widzieć - zebranie rodzinne
kraczące - złe wiadomości