znaczenie snu wycieczka

wygrasz proces
w góry - spadek